Stichting Behoud Hoogaars gebruikt cookies om de website te analyseren en voor social media. Door gebruik te blijven maken van deze website of door hieronder op "Akkoord" te klikken, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

SBH-Loods

SBH-Loods

Vroeger lagen de schepen van de Stichting Behoud Hoogaars op de historische scheepswerf Meerman in Arnemuiden. Naarmate de vloot groeide was daar echter onvoldoende ruimte. De afgelopen jaren had de stichting geen vaste locatie om de schepen uit het water te halen voor onderhoudswerkzaamheden en winterstalling. In plaats daarvan werd gewerkt op tijdelijke plekken, met als laatste de Machinefabriek in Vlissingen. Vorig jaar werd duidelijk dat 2020 het laatste jaar zou zijn dat de SBH de Machinefabriek kon gebruiken. Voor ons was het duidelijk dat we een permanente oplossing moesten vinden In de zomer hebben de schepen een vaste ligplaatsen naast de sluizen in Veere, dus een plaats in die omgeving leek ideaal voor een scheepswerf voor houten schepen. We leken dicht bij een oplossing te zijn, en samen met de gemeente Veere is gekeken naar de mogelijkheden waar de gewenste scheepswerf kon worden gebouwd. Gezien de ontwikkelingen in Veere en de complexiteit van dit plan zal de realisatie nog wel 5 tot 10 jaar op zich laten wachten.

Start van de bouw
We konden niet zo lang wachten. In plaats daarvan hebben we, in samenwerking met de gemeente Vlissingen, een geschikt stuk grond gevonden in het gebied van de Binnenhaven in Vlissingen. Nadat de gemeenteraad de bouwplannen had goedgekeurd, werd in 2019 een contract getekend voor de bouw van een scheepswerf aldaar. Dankzij het behoudend financieel beleid van de SBH zijn we erin geslaagd voldoende spaargeld op te bouwen om de constructie van het gebouw te betalen. De bouw is in januari 2020 gestart. Het gebouw, SBH Loods genaamd, wordt deze zomer opgeleverd. Het biedt voldoende ruimte voor het onderhoud van de schepen en de houtbewerkingsmachines en overige materialen. Op het bovenste niveau zal een ontvangstruimte gecreëerd worden met tevens een museale functie. We zijn ook van plan om de loods aan te bieden aan derden voor het onderhoud en daarbij behulpzaam te zijn met haar expertise. Met de SBH Loods willen we niet alleen een plaats bieden voor de opslag en onderhoudswerkzaamheden aan de schepen. We zijn ook van plan om trainingen, vergaderingen en sociale evenementen voor onze vrijwilligers in het gebouw te organiseren. Onze ambitie is om de werf open te stellen voor publiek, zodat zowel toeristen als de lokale bevolking vertrouwd kunnen raken met het varend erfgoed van de regio en het traditionele vakmanschap.

ONLINE DONEREN

Inmiddels is in kortere tijd dan verwacht de SBH-loods in Vlissingen is gerealiseerd.
Er staat een prachtige loods, maar... deze is nog lang niet af. Om ervoor te zorgen dat we over een volwaardige SBH-loods kunnen beschikken en daar kunnen werken aan het behoud van het maritiem erfgoed in Zeeland is meer nodig.

Het casco zoals het er nu staat zal in onze ogen moeten worden aangevuld met een aantal voorzieningen, zodat deze loods optimaal kan functioneren. Wij denken daarbij aan de volgende onderdelen:

Kennisoverdracht: er is veel informatie nu beschikbaar bij de medewerkers en eigenaren van oude Zeeuwse zeilschepen, over de schepen zelf en over het wel en wee in de visserij.
De SBH beschikt over een zeer uitgebreide bibliotheek en documentatieafdeling. Om te zorgen dat ook de volgende generatie geïnformeerd wordt over de historie, de specifieke eigenschappen van de schepen en al wat nodig is om deze schepen in stand te houden, is een proactieve kennisoverdracht nodig. Daar zijn computers voor nodig en programma’s om de volledige informatie te kunnen ontsluiten.

Museaal: het tentoonstellen van wat scheepsmodellen, onderdelen van schepen en het laten zien van de schepen is niet meer toereikend om voldoende interesse te kunnen wekken bij de bezoekers van de loods. Interactief zullen bezoekers betrokken moeten worden bij het onderhoudswerk, het restauratiewerk, de geschiedenis van de Zeeuwse visserij en alles wat het varen en het onderhouden van deze schepen aantrekkelijk maakt.

Educatie: overdracht naar een volgende generatie is essentieel. Hoe kunnen we jongeren triggeren en enthousiast krijgen om mee te werken aan de schepen, mee te varen en ook bij te dragen aan een overdracht van alle beschikbare informatie aan volgende generaties.

Techniek: een professionele SBH-loods vraagt ook om technische voorzieningen die nodig zijn voor een compleet onderhoud- en restauratiewerk, zoals een lasonderdeel, verfkot, houtopslag, afzuiginstallaties en dergelijke.

Het gebouw: om alle bovenstaande functies te kunnen realiseren zal er in het gebouw nog het nodige moeten worden aangevuld. We denken daarbij aan een goede ontvangstruimte voor bezoekers, een loopbrug in het gebouw zodat bezoekers van bovenaf het werk kunnen gadeslaan, een goede kantine voor de medewerkers, een toiletunit die ook geschikt is voor rolstoelgebruikers, etc.

Voldoende werkzaamheden die nog moeten worden uitgevoerd en waar we ook dringend geld voor nodig hebben. De stichting zelf heeft al vanuit eigen middelen € 260.000,00 geïnvesteerd in de bouw van de loods. Wij denken nog zeker € 150.000,00 nodig te hebben om de genoemde functies aan het gebouw te kunnen koppelen zodat daarmee een complete SBH-loods voor onderhoudswerk aan het maritiem Zeeuws erfgoed kan worden verwezenlijkt.

De helft van dat bedrag verwachten wij uit sponsering door fondsen te kunnen verkrijgen, de andere helft, zo’n € 75.000,00 willen wij realiseren door een vorm van crowdfunding. Vrienden van de SBH kunnen één kubieke meter SBH-loods adopteren voor € 125,00. Al die kubieke meters stapelen wij virtueel op in het gebouw zodat dit helemaal gevuld kan worden met alle functies die in 2021 nodig zijn om de continuïteit van de SBH te waarborgen.

Wij vragen jouw daarom: adopteer 1 of meerdere kubieke meters SBH-loods voor € 125,00 per kubieke meter, maak € 125,00 per kubieke meter over op rekening IBAN NL 87 INGB 0000 1269 79 BIC – INGBNL2A van de SBH en help ons daarmee om de SBH-loods af te maken! Indien gewenst word je als adoptant vermeld op de speciale adoptantenmuur in de SBH-loods.

Ik ben een privé personen en wil jullie steunen.

Wij zijn een bedrijf en willen jullie steunen.

Het Zeeuwse maritieme erfgoed helpen te bewaren, en ook nog een gedeelte van je gift terugkrijgen. De Nederlandse belastingregels maken het mogelijk. Giften aan culturele ANBI’s zijn namelijk vaak (deels) aftrekbaar. Dit betekent dat je een aanzienlijk deel van je gift terug kan krijgen van de belastingdienst. Wat de meest gunstige vorm van doneren is, hangt af van de soort en grootte van een gift. De verlengde Geefwet geeft extra belastingvoordeel door in de aangifte gebruik te maken van de culturele multiplier. U kunt hiermee jaarlijks 25% meer opgeven aan de Belastingdienst dan het werkelijk geschonken bedrag, met een maximum van 5.000 euro per jaar. U kunt dus op deze manier ten hoogste 1.250 euro per jaar extra in aftrek brengen. De culturele multiplier kan in principe tot 2023 worden gebruikt in de aangifte en mogelijk ook daarna mits de Europese Commissie met verlenging instemt. Hieronder vind je de verschillende mogelijkheden:

Eenmalige gift
Eenmalige giften zijn aftrekbaar als ze op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van het verzamelinkomen, tot maximaal 10% van uw verzamelinkomen. Stel je jaarinkomen is € 35.000, dan is de drempel voor de aftrek € 350 en de maximale aftrek is € 3.500. Je inkomen wordt belast met 37%. Stel, je schenkt eenmalig € 400, wat vermeerderd wordt met 25% zodat de totale gift voor de belastingaangifte € 500 wordt, aan de SBH, dan valt € 150 daarvan binnen de 1 en 10% van jouw inkomen. Dit bedrag mag je van het belastbaar inkomen aftrekken. Vervolgens krijg je 37% hiervan (dat is € 56) terug van de belastingdienst.

Periodiek schenken

Een periodieke schenking is voordelig voor jou en voor ons. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van je belastbaar inkomen. Een deel hiervan krijg je dus terug van de Belastingdienst. Daarnaast is het voor ons heel fijn als wij voor langere tijd op jouw steun mogen rekenen.

Jouw voordeel
Stel: je wilt 5 jaar lang elk jaar 400 euro aan de SBH doneren. Dat wordt voor de belastingaangifte verhoogd met 25%. De giftenaftrek is dan € 500. Je inkomen valt in belastingtarief 2 (37%). Bij de belastingaangifte kan je dan 37% van de volledige donatie terugkrijgen. 187 euro dus! Je donatie van 400 euro kost dan uiteindelijk maar 213 euro. Wij betalen (dankzij onze ANBI-status) geen belasting over deze inkomsten. Jouw donatie wordt dus voor 100% besteed aan onze doelstellingen.

Of kies ervoor om je belastingvoordeel aan ons te schenken. Terwijl het je netto maar 400 euro kost, doneer je in dit geval 750 euro! En wij kunnen de volledige 750 euro besteden.
* Vanaf 2020 wordt het jaarlijkse tarief van aftrekposten in de hoogste belastingschijf geleidelijk verminderd van 46% naar 37,05% in 2023.

Regel het eenvoudig

Om van het belastingvoordeel te profiteren, moet de overeenkomst schriftelijk zijn vastgelegd. Dit is heel makkelijk:
het is gratis en er hoeft geen notaris aan te pas te komen. Een overeenkomst kun je hier downloaden.

 • Stuur het formulier in een envelop naar:
  Stichting Behoud Hoogaars
  Verrijn Stuartweg 26
  4462 GE Goes
 • Wij zorgen ervoor dat het formulier wordt verwerkt. Het originele document sturen wij terug voor je eigen administratie. Dit is nodig voor de belastingaangifte.
 • Geregeld!

Let op: De looptijd van een periodieke gift is minimaal 5 jaar. In het formulier bij het onderdeel ‘looptijd’, kun je een einddatum noteren. Als je hier niks noteert, kan je de schenking na 5 jaar zelf op elk gewenst moment beëindigen. Giften die je hebt gedaan voor het sluiten van de overeenkomst, tellen niet mee als periodieke gift.

Vier voorwaarden om voor belastingvoordeel in aanmerking te komen:

 1. Je hebt de periodieke schenking schriftelijk vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. (download formulier)
 2. Je geeft minimaal 5 jaar achter elkaar.
 3. De hoogte van je gift is elk jaar hetzelfde (minimaal 50 euro).
 4. Je schenking gaat naar een goed doel met Anbi status culturele instelling. Stichting Behoud Hoogaars heeft deze status.

 Legaat of erfstelling
Je kunt de Stichting Behoud Hoogaars ook begunstigen met een legaat of erfstelling. Bij het opmaken van een testament moet er altijd een erfgenaam zijn. Deze treedt in de rechten en plichten van de erflater. Daarnaast kunt je één of meerdere legaten opnemen waarbij je vastlegt dat je een geldbedrag of (on)roerend goed nalaat aan iemand of aan een instelling. Bij een erfstelling wordt jouw nalatenschap, na afgifte van de legaten en aftrek van de kosten, onder de erfgenamen verdeeld.

Als je de Stichting Behoud Hoogaars benoemt tot erfgenaam of legataris kan je in jouw testament de bestemming aangeven voor het bedrag of de opbrengsten van uw nalatenschap.

Graag gaan wij met je in gesprek over het vormgeven van de bestemming, zodat deze aansluit bij jouw wens.

Geen schenk- en erfbelasting
De SBH is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Dat betekent dat jouw nalatenschap na aftrek van de gemaakte kosten, geheel ten goede komt aan de door jouw gewenste bestemming.

 

Steun de bouw van de SBH Loods

De Stichting Behoud Hoogaars is voor haar bestaan en activiteiten afhankelijk van de vrijgevigheid van sponsoren. Voor de bouw van de SBH Loods heeft de stichting dringend behoefte aan sponsoring. Voorzieningen zoals toiletunits, rekken voor houtopslag, afzuigsystemen voor de houtbewerkingsmachines, planken en een verfkast moeten allemaal gekocht worden, evenals reguliere meubels.

Ik ben een privé personen en wil jullie steunen.

Wij zijn een bedrijf en willen jullie steunen.

Doneren met belastingvoordeel