Skip links

Documentatie en Archief

Werkgroepen

Documentatie en Archief

De Documentatiesectie is in 1998 gestart, door A.J. (Bram) Verwijs. Bram kon het niet meer aanzien dat het hele papieren verleden van de in 1990 opgerichte Stichting Behoud Hoogaars (SBH) ongeorganiseerd en weinig toegankelijk op meerdere plaatsen lag opgeslagen. Het gevaar dat de historie van de SBH inclusief waardevolle documenten van deze behoudsorganisatie incompleet zou raken of zelfs verloren zou gaan was levensgroot.

Bram heeft toen alle beschikbare documenten meegenomen naar zijn woonhuis. De paperassen variëerden van aankoopaktes van de SBH-schepen tot meetbrieven, marifoonvergunningen, nota’s, logboeken, tekeningen en foto’s, en dit werd geordend in een flink aantal A4-ordners.
Nadat de inventarisatie en de ordening gereed was, is Documentatie verhuisd naar een pand van Oceanwide aan de Badhuisstraat te Vlissingen. In 1999  breidde Documentatie uit met een medewerker, Jack Becht, en in 2000 kwam er nog een, Jan Hamer. Jack hield het in 2005 voor gezien wegens drukke andere bezigheden op sociaal gebied, en in 2006 trad Hans Voskuil aan. Hans was tevoren ook voorzitter was geweest van de SBH. De Badhuisstraat werd in 2004 verlaten, en na het vertrek werd de intrek genomen in een ruimte bij verhuisbedrijf Caljouw Rademakers op Industrieterrein Arnestein te Middelburg en later, in 2006, in de Oude Gemeentesecretarie van Arnemuiden, waar ruimte beschikbaar was die door het Gemeentebestuur van Middelburg aan enkele non-profit maatschappelijke organisaties was toegewezen.
Het voornoemde ploegje van 3 man, Bram, Hans en Jan is vrijwel elke dinsdagochtend aanwezig op de secretarie.
De documentenverzameling van Documentatie omvat onder meer de navolgende zaken:

 • Knipsels uit kranten en tijdschriften over alle gepubliceerde SBH-activiteiten, rond 700 entries/li>
 • Bestuursgegevens  SBH jaren 1990 – 2005
 • Alle Consenten die sinds 1990 zijn uitgegeven.
 • Technische tekeningen van hoogaarzen en Zeeuwse schepen in het algemeen, in begin november 2020 met 304 exemplaren.
 • Beschrijvingen van velerlei Nederlandse rivier- en kustvissersschepen.
 • Foto’s van hoogaarzen en Zeeuwse schepen in het algemeen, rond 2.000 exemplaren
 • Halfmodellen van een aantal hoogaarzen.
 • Gegevens van de Zeeuwse visserij, w.o. de weervisserij.
 • Maritieme boeken, in begin november 2020 met 945 exemplaren.
 • Nautisch tijdschrift Waterkampioen, jaargangen 1930 – 1971.
 • Nautisch tijdschrift Wandelaer – Sur l’Eau, jaargangen 1937 – 1971.
 • Nautisch tijdschrift Tijdschrift Spiegel der Zeilvaart, jaargangen 1981 – 2020.
 • Tijdschriftuitgave Zeeuws Museum,  Den Spiegel, jaargangen
 • Nautisch Verenigingsmaandblad Botterbehoud Tagrijn, jaargangen 1972 – 2020.
 • Nautisch tijdschrift Ruimschoots, jaargangen 2000 – 2020.
 • Nautisch tijdschrift De Blauwe Wimpel, jaargangen 1998 – 2013.

De Documentatieploeg is normaliter op dinsdagochtenden aanwezig in de Oude Gemeentesecretarie aan de Zuidwal 2A te Arnemuiden, en is voor de medewerkers van de SBH toegankelijk voor het raadplegen van boeken, tijdschriften, tekeningen, bestekken en zo voorts. Ook kan telefonisch een afspraak worden gemaakt. Reproducties van technische tekeningen en foto’s worden aan SBH-medewerkers tegen de kostende prijs beschikbaar gesteld.
Diegenen onder de SBH-ers die belangstelling hebben om de Documentatiesectie te komen versterken zijn hartelijk welkom.

Coordinator:
Hans Voskuil

Voor vragen:
E-mail: info@hoogaars.nl
Tel: 0118-410045

Contact opnemen

Leave a comment

Deze website maakt gebruik van cookies.