Skip links

Doneren

Doneren / schenken

Donateur worden

Als je donateur wordt,  ondersteun je het werk van de Stichting Behoud Hoogaars. Daarmee help je het maritiem erfgoed te behouden en varend te houden. Als je  minimaal € 27,50 doneert, ontvang je daarnaast het glossy vakblad Consent dat jaarlijks verschijnt en twee keer per jaar ons Magazine.

Bovendien organiseren wij voor deze donateurs speciale vaardagen of je kan ervoor kiezen een dag mee te varen bij het halen of brengen van de schepen naar Zeeuwse maritieme evenementen.
Je donatie  kan je overmaken op IBAN NL87INGB0000126979 ten name van de Stichting Behoud Hoogaars te Vlissingen, o.v.v. donatie. (Vergeet niet je e-mail- en huisadres te vermelden).
Je kan je ook opgeven als donateur bij ons secretariaat: Verrijn Stuartweg 26, 4462 GE Goes, tel. 0118 – 410045 of per e-mail naar info@hoogaars.nl,  eveneens onder vermelding van je e-mail- en huisadres.

Doneren met belastingvoordeel

Het Zeeuwse maritieme erfgoed helpen te bewaren én een gedeelte van je gift terugkrijgen: de Nederlandse belastingregels maken het mogelijk. Giften aan culturele ANBI’s zijn namelijk vaak (deels) aftrekbaar. Dit betekent dat je een aanzienlijk deel van je gift terug kan krijgen van de belastingdienst. Wat de meest gunstige vorm van doneren is, hangt af van de soort en grootte van een gift. De verlengde Geefwet geeft extra belastingvoordeel door in de aangifte gebruik te maken van de culturele multiplier (gebaseerd op gegevens t/m 2024). Je kunt hiermee jaarlijks 25% meer opgeven aan de Belastingdienst dan het werkelijk geschonken bedrag, met een maximum van € 5.000  per jaar. Je kunt op deze manier ten hoogste € 1.250 euro per jaar extra in aftrek brengen.  Hieronder vind je de verschillende mogelijkheden:

Eenmalige gift
Eenmalige giften zijn aftrekbaar als ze op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van het verzamelinkomen, tot maximaal 10% van je verzamelinkomen. Stel je jaarinkomen is € 35.000, dan is de drempel voor de aftrek € 350 en de maximale aftrek is € 3.500. Je inkomen wordt belast met 37%. Stel, je schenkt eenmalig € 400, vermeerderd met 25% aan de SBH, zodat de totale gift voor de belastingaangifte € 500 wordt, dan valt € 150 daarvan binnen de 1 en 10% van jouw inkomen. Dit bedrag mag je van je belastbaar inkomen aftrekken. Je krijgt 37% hiervan (dat is € 56) terug van de belastingdienst.  Daarnaast is het voor ons heel fijn als wij voor langere tijd op jouw steun mogen rekenen.

Periodiek schenken

Jouw voordeel
Stel: je wilt 5 jaar lang elk jaar € 400 euro aan de SBH doneren. Dat wordt voor de belastingaangifte verhoogd met 25%. De giftenaftrek is dan € 500. Je inkomen valt in belastingtarief 2 (37%). Bij de belastingaangifte kan je dan 37% van de volledige donatie terugkrijgen, dus € 187. Je donatie van € 400 kost dan uiteindelijk maar € 213 . Wij betalen (dankzij onze ANBI-status) geen belasting over deze inkomsten. Je donatie wordt dus voor 100% besteed aan onze doelstellingen.

Of je kiest ervoor om je belastingvoordeel aan ons te schenken. Terwijl het je netto maar € 400 kost, doneer je in dit geval € 750  en wij kunnen dit bedrag volledig besteden.

Regel het eenvoudig

Om van het belastingvoordeel te profiteren, moet de overeenkomst schriftelijk zijn vastgelegd. Dit is heel makkelijk:
het is gratis en er hoeft geen notaris aan te pas te komen. Een overeenkomst kun je hier downloaden.

 • Stuur het formulier in een envelop naar:
  Stichting Behoud Hoogaars
  Verrijn Stuartweg 26
  4462 GE Goes
 • Wij zorgen ervoor dat het formulier wordt verwerkt. Het originele document sturen wij terug voor je eigen administratie. Dit is nodig voor de belastingaangifte.
 • Geregeld!

Let op: De looptijd van een periodieke gift is minimaal 5 jaar. In het formulier bij het onderdeel ‘looptijd’, kun je een einddatum noteren. Als je hier niks noteert, kan je de schenking na 5 jaar zelf op elk gewenst moment beëindigen. Giften die je hebt gedaan voor het sluiten van de overeenkomst, tellen niet mee als periodieke gift.

Vier voorwaarden om voor belastingvoordeel in aanmerking te komen:

 1. Je hebt de periodieke schenking schriftelijk vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. (download formulier)
 2. Je geeft minimaal 5 jaar achter elkaar.
 3. De hoogte van je gift is elk jaar hetzelfde (minimaal 50 euro).
 4. Je schenking gaat naar een goed doel met Anbi status culturele instelling. Stichting Behoud Hoogaars heeft deze status.

Legaat of erfstelling
Je kunt de Stichting Behoud Hoogaars ook begunstigen met een legaat of erfstelling. Bij het opmaken van een testament moet er altijd een erfgenaam zijn. Deze treedt in de rechten en plichten van de erflater. Daarnaast kunt je één of meerdere legaten opnemen waarbij je vastlegt dat je een geldbedrag of (on)roerend goed nalaat aan iemand of aan een instelling. Bij een erfstelling wordt jouw nalatenschap, na afgifte van de legaten en aftrek van de kosten, onder de erfgenamen verdeeld.

Als je de Stichting Behoud Hoogaars benoemt tot erfgenaam of legataris kan je in jouw testament de bestemming aangeven voor het bedrag of de opbrengsten van uw nalatenschap.

Graag gaan wij met je in gesprek over het vormgeven van de bestemming, zodat deze aansluit bij jouw wens.

Geen schenk- en erfbelasting
De SBH is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Dat betekent dat jouw nalatenschap na aftrek van de gemaakte kosten, geheel ten goede komt aan de door jouw gewenste bestemming.

Deze website maakt gebruik van cookies.