Skip links

Boeken

Media

Boeken Stichting Behoud Hoogaars

DE HOOGAARS Geschiedenis en bouw

Auteur: J van Beylen
Uitgever: De Boer Maritiem
ISBN: 90 228 1983 3

Als tweede deel in de serie ‘Monografieën over klassieke Nederlandse scheepstypen’ verschijnt na De Bomschuit van E. W. Petrejus nu een monografie over de hoogaars door J. van Beylen, conservator van het Nationaal Scheepvaartmuseum te Antwerpen.
De hoogaars is een overnaads gebouwd platboom vissersvaartuig. dat vooral gebruikt werd voor de oester- en mosselkweek in Zeeland. de garnaalvisserij in de zeegaten en de visserij op de binnenwateren in Zuid-Holland en België. Tegenwoordig is de hoogaars als jacht een geliefd type in de zeilsport.
Er zijn verschillende typen hoogaars: de Arnemuidense, de Kinderdijkse. de Tholense en de Zeeuws-Vlaamse. In dit boek wordt het algemene type beschreven en de geschiedenis hiervan. Het tweede gedeelte van het boek bestaat uit een gedetailleerde beschrijving van de bouw van een model van de Tholense hoogaars, voorzien van alle benodigde tekeningen, aan de hand waarvan de liefhebber zijn eigen model kan bouwen. Grote bouwtekeningen op schaal zijn op aanvraag verkrijgbaar.
In het historische gedeelte is een aantal illustraties opgenomen van de hoogaars, zoals deze op tekeningen en schilderijen is afgebeeld. Tevens bevat het boek alle tot op heden geregistreerde documentatie over dit scheepstype. De auteur, die een erkende autoriteit is op het gebied van de Zeeuwse zeilschepen, heeft zijn kennis van de hoogaars in dit boek bijeengebracht. Deze monografie over de hoogaars is een belangrijke aanwinst voor de literatuur over de Nederlandse scheepstypen, en een waardevol bezit voor de liefhebber van klassieke jachten, alsmede voor de serieuze modelbouwer.

JETTY symbool van het varend erfgoed

Auteurs: Veronica Frenks, Peter Hamer
Uitgever: Stichting Historische Scheepswerf C.A. Meerman
ISBN: 978 90 821348 0 3

De pleziervaart op de Zeeuwse wateren kenmerkt zich de laatste honderd jaar door grote politieke en maatschappelijke veranderingen Twee wereldoorlogen. de financiële crisis van de dertigerjaren en de popularisering van het zeilen hebben grote invloed gehad op deze tak van sport.
Het hoogaarsjacht Jetty, gebouwd in 1913 als vissersschip op een Zeeuws-Vlaamse werf is honderd jaar lang getuige geweest van deze ontwikkelingen. Het is een zeldzame representant van de grote groep werkschepen die, ten behoeve van de zakelijke elite rond de vorige eeuwwisseling, werden omgebouwd tot heren- en wedstrijdjacht.
De geschiedenis van het schip roept beelden op van elegante dames met lange, wittejurken en heren, gewapend met pet en pijp, spelevarend op de Schelde. Maar ook van wedstrijden met dertig of meer grote platbodems uit Nederland en België. waarbij op het scherpst van de snede werd gestreden om prestigieuze prijzen. Deze destijds glorieuze schepen raakten, mede door de maatschappelijke ontwikkelingen na de tweede wereldoorlog in onbruik en onvermijdelijk verval. Slechts een klein aantal is, dankzij een handvol enthousiaste eigenaren. behouden gebleven en wordt nu gekoesterd als varend monument uit een voorbije periode.
Dit boek beschrijft die ontwikkelingen en de families die bewerkstelligden dat de Jetty vandaag nog steeds vaart en wedstrijden wint. Het hoopt daarmee bij te dragen aan de kennis van de geschiedenis en aan de instandhouding van ons varend erfgoed.

Deze website maakt gebruik van cookies.