Skip links

Consent

Media

Consent Stichting Behoud Hoogaars

CONSENT is een uitgave voor de donateurs, sponsors en relaties van de uitgevende organisaties; dit zijn de Stichting Behoud Hoogaars, Tolerant vzw (sinds 2007), en Stichting Museumhaven Zeeland uit Zierikzee (sinds 2011).

De doelstelling van CONSENT is: Het documenteren en verslag leggen van de geschiedenis van de oude zeilvaart in de Scheldedelta, en van de aan het maritieme bedrijf verwante industrieën, ambachten, leef- en werkomstandigheden. Onder de Scheldedelta wordt verstaan het stroomgebied van de Schelde benedenstrooms van Gent, tot en met de kustwateren tot drie mijl uit de kust. Dit gebied wordt verder begrensd door de Brabantse wal in het oosten en het Haringvliet in het noorden.

De Consent organisatie bestaat uit een bestuur, de redactieraad, en de eindredactie, ieder met een eigen verantwoordelijkheid. Het Consent bestuur wordt gevormd door één vertegenwoordiger van elk van de uitgevers en één vertegenwoordiger namens de redactie. Het bestuur draagt namens de uitgevers een toezichthoudende verantwoordelijkheid. De redactieraad is samengesteld uit leden die zijn aangezocht op basis van hun bekendheid met diverse aspecten van het maritieme erfgoed, zodanig dat een zo breed mogelijke dekking van de doelstelling wordt verkregen. De redactieraad heeft een adviserende taak met betrekking tot de inhoud van “Consent”. De onafhankelijke eindredactie bestaat uit één of meerdere leden van de redactieraad en is verantwoordelijk voor de inhoud, organisatie, lay-out, selectie en voor de kwaliteitszorg in het algemeen.

Met ingang van 1 januari 2011 is een er nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen drie organisaties voor het ‘glossy’ vaktijdschrift CONSENT tot stand gekomen. De CONSENT redactie bestaat uit een grote groep deskundigen, o.a. een maritieme publicist, graficus, scheepsbouwer, gereedschapshistoricus, tot aan medewerkers van o.a. het Zeeuws Archief, Vereniging Zeeuwse Musea, het Nationaal Maritiem Museum Antwerpen en de Provincie Oost-Vlaanderen. Donateurs van de participerende stichtingen ontvangen CONSENT in mei/juni a.s.

Alle uitgaven

Inhoud van Consent, 2021

Een parel met een luchtje
Toon Franken
De Lemmerhengst
Een beknopte beschrijving.

Jelle Joosse
Groeten uit Sint Philipsland
Bonnie Joosse
Hoe alles anders werd
Verslag van de restauratie van Het Seepaerdje.
Cees Droste
Hoeker voor de visserij en de koopvaart
Carel Beulink
Vergeten hoogaarzen verslag van een zoektocht
Peter Hamer
De bouw van de romp van de stalen Paalse Hengst
Een gesprek over staal en houtbouw aan de hand van het fotoboek van Adri Verras.
Adri Verras (Staalbouwer), Cees Droste (houtbouwer), Jelle Joosse

Inhoud van Consent, 2020

Van kajak tot kempenaar
Jelle Joosse
Tolerant bouwt een (H)eemer
Leo Maes
Oude haven van Zierikzee: getijdehaven
Carel Beulink
30 jaargangen Consent
Kaften van 1991 tot 2019 met extra nummers in 1998 en 2000
PDFVanwaar de Hoogaars
Peter Hamer
Spijkerhard contra nagelvast
Jelle Joosse
Het verhaal van de BRU 6
C.M. Degenaar

Inhoud van Consent, 2019

De VB 24: van Remcoline naar Atalanta
Rens Schot
Over dijkvallen en peilboten
Jelle Joosse
De cirkel is rond
Franke Lok
De vroegere werf Moed en Trouw
Franke Lok

Inhoud van Consent, 2018

Machinefabriek Knolle
Cees Droste
We zetten een boomke op
John Dries
Verdwenen landbouwhavens
Toon Franken
De Antwerpse knots, een garnalevisser
Franke Lok
De Antwerpse hydraulische walkranen van het MAS e.a. uit 1879-1912
Albert Himler
Wildwaterjacht in Zeeland
Jan Paul Loeff

Inhoud van Consent, 2017

De Zwarte Galei
Peter Hamer
Goes en het Goese Sas
Frank de Klerk
Het Mosselkantoor
A.F. Franken
De Hollandse boot
Jelle Joosse
Restauratie of liefdewerk?
Bonnie Joosse, Peter Hamer
Herinneringen aan Kees Schot
Bonnie Joosse

Inhoud van Consent, 2016

Adri Verras scheepsbouwer
Cees Droste

Een gang vervangen in hoogaars Geertrui
Hans Voskuil
Scheepswerf Ch. Van Hoyweghen te Steendorp
Koen De Vriese
Leven aan boord van een beerotter
Koen De Vriese
Mon, een zeilschipper
Eveline Wageman
Een vergeten hoogaarsmodel
Peter Hamer

Inhoud van Consent, 2015

ARM 17 ‘Vrouwe Adriana’
Peter Hamer
De wederopstanding van een Zeeuwse veerboot
Joop den Boer
Visserstruien en nog meer
Bonnie Joose
Van dik hout …
Jelle Joosse
Een overwintering op het wad
N.P. Baaij

Inhoud van Consent, 2014

Gevluchte schippers in Zierikzee, 1915 – 1918
Huib Uil
ARM 4, een Arnemuider visser in oorlogstijd
Peter Hamer
Invloed van de eerste wereldoorlog op de Zeeuwse visserij
Toon Franken
De Scheldejol
Jelle Joosse
De wonderlijke geschiedenis van Gneisenau
Franke Lok
Zwoegen op de bol van Loodijke in het jaar 1923
Jelle Joosse

Inhoud van Consent, 2013

Het verhaal van de herboren Pegasus
Cees Droste
Pegasus, een hengst met vleugels
Peter Hamer
De Spaanse Molen van Rupelmonde
Werner Van de Walle
De getijdenmolens in Middelburg
Peter Hamer
Frans Vergauwen, vader voor zijn vissers
Franke Lok
Het Lange Water
Bonnie Joosse

Inhoud van Consent, 2012

Zandschippers Van Ouwerkerk
W. van Ouwerkerk
De verhuizing van Het Steen
André Baeck
Hoogaars of hoogaars
Peter Hamer
Feestvlaggen
Bonnie Joosse en Sjoerd de Meer
Met mosselen naar Mechelen
René van Hoorn
De geschiedenis van de Vabel
Joop den Boer en Cees van Egmond

Inhoud van Consent, 2011

Puffabrieken in Veere en Arnemuiden
Toon Franken
De verdwenen vissershaven van Boekhoute
Wim Verdegem
Het werk van de schilder Hendrick Avercamp
Piet Martens
Maurice Kaak: een leven in dienst van het varend erfgoed
Koen De Vriese en Anthony Demy
Boekhoute, visserdorp zonder haven
Franke Lok
PDFDe Tholense Hoogaars ‘Banjaard’

Clemens van Hooft
Flessenpost

Inhoud van Consent, 2010

Met mosselen naar Roubaix; een gesprek met een 95-jarige visser uit Yerseke
Franke Lok
 De steekhengst “Boreas”, scheepstype of ontwerp van eigen vinding?
Peter Hamer
Zeehondenjacht in de overlevering; een rondje Zeeland
Bonnie Joosse
Het komt weer goed – zeehonden in de Zeeuwse Delta
Jan Hendriksen
Zeeland en de zeehondenjacht
Peter ‘t Hart
De Lieve, ooit ‘tscoenste juweel’
Paul Vermaut en Cees Droste
Brief aan Huis en Flessenpost
Peter Hamer

Inhoud van Consent, 2009

Scheepsbouwer in Steendorp
Peter Houtekiet
De sledehelling
Cees Droste
Scheepswerven Baasrode: de lange weg naar een erfgoedsite
Anthony Demey
Over weerboompjes en pielstaertolie
Bonnie Joosse
Een hoogaars in de aardappelvaart
Adrie Koppejan
Flessenpost
Peter Hamer

Inhoud van Consent 2008

Het verhaal van het veerschip Anne Marie
Peter Hamer
De werf van Alphonsius Verras
Franke Lok
De restauratie van de vlieger van de YE 36 
André Baeck|
Zeilmakerij Van de Gruiter
Bonnie Joosse
De Oranjeplaat
Jan Hendriksen
Verdwenen schepen van de Schelde
Peter Hamer en Jan Annemans

Inhoud van Consent 2007

De Windroos, laatste fase in de ontwikkeling van de hoogaars
Peter Hamer
De mensen van de Windroos
Peter Hamer en Jan Hendriksen
Het oestervaatje
Bonnie Joosse
De Zeeuwse schouw ‘Betje’
Gert-Jan Nijsse
Hoe bouw ik een hoogaars, deel VI
Bonnie Joosse

Deze website maakt gebruik van cookies.